سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معلم، جامعه شناسی، تاریخ، جغرافیا(تاریخ بیجار )87/12/5 ساعت: 7:22 عصر
 
 
به ایران زآرش کمانی ترم
من از کاوه هم کاویانی ترم
 

نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر

87/12/1 ساعت: 11:56 صبح
 
عکس روز کلاس من

نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر

87/11/25 ساعت: 1:51 صبح
 

        فرمانداری بیجار ومهاجرین تجزیه خواه

((اغلب یک واژه ،علاوه بر معنای اصلی که ما آن را معنای درست واژه می پنداریم ،در ذهن ما موجب تبلور تصورات دیگری نیز می شود ))       نوام چامسکی

فرماندار محترم شهرستان بیجار جناب آقای نریمان

وجه تمایز دنیای معاصر ما با گذشته ،گسترش ارتباطات ووسایل ارتباط گروهی است ؛تا جائیکه بزرگان علم ارتباطات از این وجه تمایز تحت عنوان (GLOBAL VILLAGE) نام می برند واین مساله موجب می شود تا هر شهروند آگاه بکوشد تا حد نیاز خویش با این علم روز دنیا آشنا گردد تا به قول آقای رایزمن ،دچار پدیده(OTHER-DIRECTED-MAN)نگردد وبتواند در جهان امروزی آن گونه که باید زندگی نماید ،نه آن گونه که به وی القا می شود ؛هرچند که جامعه سنتی ما هنوز به مرحله (LONELY CROWD)نرسیده وهمین نرسیدن خود می تواند عاملی باشد برای وحدت افکار اقشار مختلف اجتماعی تا صاحبان ابزار رسانه ای نتوانند به راحتی توده مردم را تحت تاثیر خود قرار داده وخواسته های خویش را بر آن ها تحمیل نمایند.

آنچه که موجب نوشتن این متن گردیده ،نیاز به اعلام خطر وهشداریست ،برای کسانی که حامی وپاسدار این آب وخاک اند تا از شکل گیری جریانهای انحرافی وتجزیه خواه – که هدفی جز تجزیه ایران اسلامی را در سر نمی پرورانند – جلوگیری نموده واینگونه توطئه ها را در نطفه خفه نمایند.

فرماندار محترم همانگونه که خود آگاهید فرمانداری از اجزای قوه مجریه حکومت اسلامی ما بوده وعدم آشنایی دست اندرکاران آن با قانون اساسی می تواند پیامدهای ناگواری را درپی داشته باشد ؛آقای فرماندار آیا تا به حال به اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همه باید تابع آن باشیم دقت کرده اید؟ نصب پلاکارد تسلیت سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین از سوی مرجعی رسمی با زبان غیر رسمی که تنها تعداد معدودی از هموطنان مهاجر سالهای اخیر به شهرستان بیجار آن را می فهمند ،چه معنی می تواند داشته باشد ؟آیا این عمل چیزی جز عدم آشنایی حضرت عالی با قانون اساسی،بافت فرهنگی وترکیب جمعیتی شهرستان بیجار را به ذهن متبادر می سازد ؟واگر نه اینگونه است وذهنیت حقیر به عنوان جزء کوچکی از فرهنگ بزرگ گروس اشتباه بوده وشما با علم به اصول قانون اساسی اقدام به این عمل نموده اید پرسشی دیگر مطرح می شودوآن هم اینکه : شما که خود مجری قانون هستید چرا نقض قانون نموده اید ؟ اگر خدای ناکرده هیچگاه کسی در این باره قصد سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم به نفع جریانهای تجزیه خواه را نداشته وهدف تنها عرض تسلیت با زبان مردم شهر بوده ،زبان مردم این شهر زبانی غیر از آن چیزی است که شما با آن تکلم کرده وپلاکارد نوشته اید.

جناب فرماندار ، آیا می دانید وب سایتهای پان ترکیسمی که با پرچمی ساختگی سعی در جعل تاریخ این مرزو بوم را دارند با افتخار این وضعیت را در وب های خویش در کنار پرچمی غیر از پرچم مقدس ایران اسلامی به نمایش گذاشته اند ؟ آیا از این وضعیت بی اطلاع هستید؟اگر اینگونه است که باید به خدا پناه برد که کسی چون حضرت عالی زمام امور شهرمان را در دست دارید ،واگر خدای ناکرده غیر از این است عاجزانه از مسئولین محترم امنیتی کشور می خواهم که دست های پشت پرده را آشکار سازند تا دیگر کسی از احساسات مذهبی مردم به نفع جریانهای تجزیه خواه سوء استفاده ننماید ؛ فرماندار محترم انجام این گونه کارها براساس (BOMERANG EFFECT )- در علم ارتباطات- در دراز مدت تنها دستگاه اجرایی شما را دچار بحران می نماید واز این به بعد اجتماع به دستگاه ارتباطی شما اعتنایی نکرده وحتی ممکن است انگ دروغزنی از طرف مردم به دستگاه شما زده شود در این صورت چگونه می توانید بار دیگر حتی کاردرستی را برای مردم شهر انجام دهید بی آنکه مورد سوء ظن قرار بگیرید؟شما خود آگاهید که انسان جایز الخطا است ، زیر مجوعه تحت امر شما تحت عنوان روابط عمومی فرمانداری بیجار کاری را انجام داده اند که اگر ناآگاهانه هم بوده باشد باعث سوء استفاده افراد سود جو تجزیه خواه قرار گرفته است ، آیا فکر نمی کنید تنها معذ رت خواهی شماست که می تواند اعتماد مردم به شما را باز گرداند ؟به نظر می رسد تنها این کار می تواند ما را به داشتن مسئولانی دلسوز وایرانی متحد دلگرم سازد وبه ما بقبولاند که فرماندار محترم ما شعار رهبر عزیز انقلاب (اتحاد وهمبستگی )را فراموش نکرده اند ؛ در پایان باتوجه به اوصافی که از حضرتعالی شنیده ام یقین دارم که شجاعت بیان حقیقت را داشته وسهوی بودن این امر را به اطلاع عموم همشهریان خواهید رسانید با آرزوی سرافرازی شما وتمام   خادمین  ایران متحد اسلامی .

 

                                                           الهم اخرجنا من الظلمات الوهم

                                                             علیرضا قاسمی فر

 

شماره پایین شماره پیگری نامه پس از ارسال به سایت فرمانداری بیجار است  

شماره پیگیری شما 1431653821 می باشد. شما بعدا از قسمت پیگیری شکایات می توانید پاسخ خود را دریافت نمایید.


نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر

87/11/25 ساعت: 12:31 صبح
 

یه فیلم کوتاه از کلاس درس من

 

 می تونید از آدرس زیر دانلود کنید(دی وی دی)

 

 http://upload.iranblog.com/1/1234568970.rar


نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر

87/11/24 ساعت: 8:11 صبح
 

شاخه ها  ی جغرافیای انسانی

با وارد شدن عنصر انسان به موضوعات جغرافیای طبیعی وتکمیل عناصر تشکیل دهنده مکان وفضای جغرافیایی ، مطالعات موضوعات مختلف در قالب جغرافیای انسانی شروع شده و واقعیت قطب انسان ومحیط که اساس جغرافیا را تشکیل می دهد باعت پیدایش جغرافیای انسانی شد

مهم ترین شاخه های جغرافیای انسانی

جغرافیای اقتصادی

در این شاخه فعالیت های اقتصادی انسان در چارچوب روش واصالتهای جغرافیایی و پیوند آنها با عوامل محیطی بررسی

می شود و تحلیل مکانی وسیارهای منظومات آسمانی همچون دیگر شاخه ها اساس کار پژوهش را تشکیل می دهد؛ در این

شاخه به لحاظ نزدیکی به علم اقتصاد استفاده از مفاهیم وبنیانهای اقتصادی تحقیقلت جغرافیایی را پر بار تر می کند وعلم

اقتصاد از بنیانهای جغرافیایی جهت تکمیل پژوهشهای خود استفاده می کند

تفاوت اقتصاد وجغرافیای اقتصادی

اقتصاد صرفا" از مفاهیم اقتصادی استفاده می کند اما جغرافیای اقتصادی تاثیر انسان ومحیط در شکل گیری مفاهیم اقتصادی را مطالعه می کند

جغرافیای سیاسی {ژئوپولوتیک}

این شاخه به مطالعه واحدهای متشکل سیاسی وفرایند های سیاسی می پردازد چراکه واحد سیاسی یا هر فرایند سیاسی به عنوان نوعی از فعالیت نسان که بر عرصه ای از زمین وفضا متکی است ؛ با توجه به عوامل جغرافیایی وعناصر فضایی مورد  بررسی قرار می گیرد

، جریان فرایندهای سیاسی در بستر مکان ،روابط تشکلهلی سیاسی مبتنی بر بنیادهای جغرافیایی وحتی اتخاذ سیاستهای مبتنی بر واقعیتهای جغرافیایی که تحت عنوان {ژئوپولوتیک}در جهان متداول است،در چارچ وب مطالعات جغرافیای سیاسی قرار دارد

 

جغرافیای سیاسی را می توان این گونه تعریف کرد: جغرافیای سیاسی تفاوتها وتشابهات سیاسی مناطق وارتباط آنها را با سایر تفاوت وتشابهات جغرافیای بررسی می کند

جغرافیای جمعیت

تفاوتهای جغرافیای جمعیت و جمعیت شناسی

جغرافیای جمعیت توجه خاصی به نقش مؤثر محیطهای طبیعی گوناگون وعوامل جمعیتی چون :توزیع،ترکیب،ومهاجرت ورشد جمعیتهای انسانی دارد بنابراین در جغرافیای جمعیت جنبه های ثابت ومتغییر محیطهای مختلف کره زمین در ارتباط با انسانها در دوره های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد؛ وظیفه جغرافیای انسانی برقراری ارنباط بین پدیده های طبیعی و چگونگی تجمعهای انسانی می باشد در این میان تأکیدویژه ای بر اثرات محیط طبیعی وجغرافیایی شده است وهمین مسأله منجر به تمایز جغرافیای جمعیت از جمعیت شناسی شده است

جمعیت شناسی جمعیتهای بشری را تنها به عنوان یک موضوع واحد بدونه در نظر گرفتن رابطه انسان با محیطی که اشغال کرده مورد توجه قرار می دهد

 

2.مشخصا ت فیزیکی(سن،جنس،نژاد،وشرایط جسمانی)

 

3.مشخصا ت اجتماعی(اردواج،خانواده،سواد،مذهب،زبان،محل سکونت)

 

4.مشخصا ت اقتصادی (حرفه ای،اشتغال،ودرآمد)

5.تعداد مطلق جمعیت.حرکات جمعیت(باروری،موالید،مرگ ومیر،مهاجرت)

 

تعریف سرشماری:

انجام کلیه عملیات جمع آوری ،تنظیم،وانتشار اطلاعات جمعیتی مربوطه در یک زمان معین در مورد همه افراد ساکن در یک قلمرو خاص

اطلاعاتی که بر اساس سرشماری تحت عنوان خصوصیات انسانی جمع آوری می شود در چند طبقه آورده می شود :

1

از نظر سازمان ملل سرشماری باید موارد زیر را اندازه گیری کند

1.جمعیت کل     2.جنس     3.سن    4.وضع زناشویی     5.محل تولد    6.ملیت    7.زبان    8.سواد    9.تعداد خانوار   10.اقامتگاه     11.باروری     12.مشخصا ت اقتصادی

 

 

 

پراکندگی جغرافیایی جمعیت در جهان

طبق آمار سالنامه جمعیتی جهان در سال 1990 جمعیت جهان 276/5 میلیارد براورد شده است بر این اساس آسیا60 % آمریکای شمالی 5% لاتین 5/8 % اروپا 5/13 % افریقا 5/12 % اقیانوسیه 5% جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند


نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر

87/11/21 ساعت: 10:16 عصر
 
 

نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر

 
 
 
ادامه عکسها...

نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر

87/11/18 ساعت: 2:32 عصر
 عکس ومدل های روزکلاس ودرس

نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر

87/11/18 ساعت: 12:55 عصر
 

 

دولابلاش بنیانگذار جغرافیای انسانی

جغرافیا علم مشاهده است چرا که خواندن کتاب شناخت لازم در جهت تعیین رابطه انسلن با محیط را نمی دهد جغرافیدان باید راه برود ومناظر جغرافیایی را به چشم ببیند تا بتواند روابط پین

پیاده ده ها را در یابد

 

 

اصول جغرافیای انسانی از نظر دولابلاش :

گسترش وهمه جا گیری پدیده های جغرافیا

تکامل پدیده ها

روابط پدیده ها

نظم پدیده ها در مجموعه زمین

علت توسعه پدیده ها

 

ژان برون

 

ژان برون در جغرافیای انسانی به آ ثار و نشانه هایی از انسان بر روی زمین به جا مانده ونقش بسته توجه داشت همچنین توجه اش به آثار انسان بر روی زمین بود ، برون قلمرو جغرافیای انسانی را با تعریف سا ده ای از جغرافیا به عنوان {علم انسان بر روی زمین }مشخص می سازد

 

آلبرت دمانژن { وارث وجانشین دولابلاش}

ساده ترین تعریف او از جغرافیا عبارتست از : علم روابط انسان با محیط طبیعی

کامل ترین تعریف او از جغرا فیای انسانی : جغرافیای انسانی به مطالعه روابط گروه های انسانی با محیط  جغرافیایی می پردازد


نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر

87/11/16 ساعت: 9:37 صبح
 

جامعه شناسی ارتباط

ارتباط را می توان با توجه به جگونگی ایجاد آن واز لحاظ انسانهایی که در آن شرکت دارند به شخصی وغیر شخصی تقسیم کرد:

ادامه متن...

نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر

<      1   2   3   4   5      >


 RSS 
خانه
شناسنامه
پارسی بلاگ
پست الکترونیک

:: کل بازدیدها ::
69778

:: بازدید امروز ::
24

:: بازدید دیروز ::
14

:: فهرست موضوعی یادداشت ها::

جغرافیا[5] . عکس[4] . عکس وفیلم[4] . بیانیه[3] . یاد داشت هایی در باره بیجار[3] . یاد داشت[2] . یاد داشت، یاد داشت هایی در باره بیجار[2] . تاریخ[2] . آموزشی[2] . اجتماعی[2] . نهضت سبز . عکس فیلم . یادداشت هایی درباره بیجار . : یاد داشت، یاد داشت هایی در باره بیجار . یاد داشت هایی در باره بیجار . یاد داشت هایی در باره بیجار تاریخ . یاد داشت هایی درباره بیجار .

:: مطالب قبلی ::

اجتماعی
تاریخ
جغرافیا
بهمن 1387

:: اوقات شرعی ::

:: درباره من ::


:: لینک به وبلاگ ::

عکس ومدل های روز

:: لینک دوستان من ::

سپید سیاه خاکستری
فناوری در خدمت آموزش
نامه تنکا
نه ختیک ئیواره
کورد نیوز
انجمن جامعه شناسی ایران
پایگاه انسان شناسی وفرهنگ
گوگل کوردی
ارتباط با وزیر آ.پ
عکس کتاب
وتمانی
خیلی دور خیلی نزدیک
جلیل صفر بیگی
زبان حال
یکی مثل خودم
دارسیو و کووچه ی گومان
وزارت آموزش وپرورش
ارتباط با وزیر آ.پ
زانیاری فرهنگیان کردستان
خرید خودرو فرهنگیان
کانون صنفی معلمان ایران
سلماس کردستان
ژانی گه ل(عارف نادری)
دیکشنری آنلاین
جامعه ومشارکت(آرش)
کتیبخانه ی کوردی
کتابخانه آرمانی علوم انسانی
شهاب شیخی
انجمن جامعه شناسی دفترکردستان
بیجار گروس

:: لوگوی دوستان من ::


:: اشتراک ::