كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) عليرضا قاسمي فر

عليرضا قاسمي فر
[ شناسنامه ]
بيجار(3) در زمان مادها ...... يكشنبه 88/1/16
عكسهايي از پارسه (پرسپوليس) ...... جمعه 88/1/7
عكس پاسارگاد (آرامگاه كورش بزرگ) ...... جمعه 88/1/7
بيجار گروس در هزاره اول قبل از ميلاد (1) ...... پنج شنبه 87/12/29
بيجار2 ...... سه شنبه 87/12/27
پيام1 ...... يكشنبه 87/12/25
عكس ...... شنبه 87/12/24
كتاب 1 ...... سه شنبه 87/12/20
جامعه شناسي ارتباط2 ...... دوشنبه 87/12/19
تاريخ اروپا 2 ...... پنج شنبه 87/12/8
پرچم كاوياني ...... دوشنبه 87/12/5
عكس كلاس ...... پنج شنبه 87/12/1
ياد داشت شخصي ...... جمعه 87/11/25
فيلم ...... جمعه 87/11/25
جغرافياي انساني ...... پنج شنبه 87/11/24
   1   2      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها