سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معلم، جامعه شناسی، تاریخ، جغرافیا(تاریخ بیجار )88/2/8 ساعت: 9:14 صبح
 

بیجار گروس در دوران سلوکی   

رشید یاسمی در باره شکست داریوش سوم در قبال اسکندر می نویسد داریوش سوم به استظهار طوایف کرد که قبل از سلطنت در میان آنان حکومت داشت آخرین میدان جنگ خود را در اردبیل قرار دارد و چون از اسکندر شکست خورد تمام کردستان جز متصرفات جهان گشای مقدونی شد در دوران حکومت سلوکیان مهمترین ایالات ایران ایالات ماد بود به همین علت سعی کردند ماد را به مردمی مورد اطمینان بسپارند و آن را در سال 323ق.م به پیتوی مقدونی پسر کراتواس دادند اما قسمت شمال غربی را از آن مجزا کردند زیرا نمی خواستند شهربانی آن ایالت را از اتروپاتسی آتروپات که در سال 328 ق.م بدان سمت منصوب شده بودبگیرند .ازهمین هنگام ایالت مادبه دوقسمت مادمرکزی ومادآتروپات (آذرپایگان )تقسم شد وگروس باز هم به عنوان مرزدومنطقه مادقرارگرفت ودرزمانی جزمادمرکزی ودرزمان دیگر جزمادآتروپات قرارمی گیرد وقرارگرفتن درمرزبین دومنطقه بزرگ باعث گردیده که گروس دائما محل عبوروتاخت وتازسپاهیان ولشکریان سلوکی وبادشمنان داخلی وخارجی واقع شود وبه همین دلیلی هیچگاه فرصت آبادشدن وابرازوجودکردن پیدانکرده است .درمنطقه گروس درنتیجه کاوشهای علمی باستان شناسی آثار مربوط به دوران سلوکی تاکنون گزارش نشده است امادر یکی از حفاریهای غیر مجاز یک شی مفروغی که مربوط به سگک کمربندی بوده است توسط حفاران درمنطقه گروس بدست آمده که شکل روی آن تصویر اسکندر بوده که به وضع آتنا رب النوع اندیشه وفکر باکلاه خود به چشم می خورده است وبه شیوه سکه های اسکندر مقدونی حک گردیده بود این آثارنشانگر این است که بزرگان سلوکی درمنطقه ساکن ویالشکریان آنان ازاین منطقه گذشته وحتی اطراق نیز نموده اند


نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر RSS 
خانه
شناسنامه
پارسی بلاگ
پست الکترونیک

:: کل بازدیدها ::
73063

:: بازدید امروز ::
11

:: بازدید دیروز ::
13

:: فهرست موضوعی یادداشت ها::

جغرافیا[5] . عکس[4] . عکس وفیلم[4] . بیانیه[3] . یاد داشت هایی در باره بیجار[3] . یاد داشت[2] . یاد داشت، یاد داشت هایی در باره بیجار[2] . تاریخ[2] . آموزشی[2] . اجتماعی[2] . نهضت سبز . عکس فیلم . یادداشت هایی درباره بیجار . : یاد داشت، یاد داشت هایی در باره بیجار . یاد داشت هایی در باره بیجار . یاد داشت هایی در باره بیجار تاریخ . یاد داشت هایی درباره بیجار .

:: مطالب قبلی ::

اجتماعی
تاریخ
جغرافیا
بهمن 1387

:: اوقات شرعی ::

:: درباره من ::


:: لینک به وبلاگ ::

عکس ومدل های روز

:: لینک دوستان من ::

سپید سیاه خاکستری
فناوری در خدمت آموزش
نامه تنکا
نه ختیک ئیواره
کورد نیوز
انجمن جامعه شناسی ایران
پایگاه انسان شناسی وفرهنگ
گوگل کوردی
ارتباط با وزیر آ.پ
عکس کتاب
وتمانی
خیلی دور خیلی نزدیک
جلیل صفر بیگی
زبان حال
یکی مثل خودم
دارسیو و کووچه ی گومان
وزارت آموزش وپرورش
ارتباط با وزیر آ.پ
زانیاری فرهنگیان کردستان
خرید خودرو فرهنگیان
کانون صنفی معلمان ایران
سلماس کردستان
ژانی گه ل(عارف نادری)
دیکشنری آنلاین
جامعه ومشارکت(آرش)
کتیبخانه ی کوردی
کتابخانه آرمانی علوم انسانی
شهاب شیخی
انجمن جامعه شناسی دفترکردستان
بیجار گروس

:: لوگوی دوستان من ::


:: اشتراک ::