سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معلم، جامعه شناسی، تاریخ، جغرافیا(تاریخ بیجار )87/11/15 ساعت: 11:43 صبح
 

تاریخ اروپا

اروپا در قرن 5میلادی عصر مهاجرت نشینان است ودر هر مهاجرت جنگ وجود دارد جنگ برسر مرتع ورودخانه است این مناطق توسط امپراطور اداره می شد که خود را نگهبان مناطق می دانست که ژرمن ها خواهان آن بودند به جز ژرمن ها اقوام واندال نیز درپی مهاجرت توجه شان به روم جذب شدند این اقوام نیز از نژاد اروپایی ولی مردمانی بسیار غارتگر وجنگ خواه بودند وغارت سرگرمی آنها بود به همین دلیل امروزه نام آنها به یک اصطلاح بزهکارانه در جامعه شناسی اطلاق می شود (واندالیسم) اقوام دیگری به نام ویزوگوتها که در رومانی امروز زندگی می کردند به روم مهاجرت کردند البته مهاجرت اینها بیشتر ناشی از فشاری بود که توسط اقوام آسیایی هونها برآنان وارد می شد وآنها مجبور شدند برای محفوظ ماندن به سمت جنوب غربی حرکت کنند به طور کلی امپراطور روم از دو منطقه تحت فشار نظامی بود که از سالها پیش یعنی 101م آغاز شده بود اماضربات خورد کننده توسط سردسته این مهاجرنشینان به نامهای آلاریک ،آتیلا،وآلاکر در سالهای 476-505م به امپراطور وارد شد البته نباید ورود ژرمنها واقوام دیگر را فقط ناشی از افزایش جمعیت بدانیم درست شبیه آن چه که برای تاریخ ایران هم اتفاق افتاد برای امپراطورمنظم روم به وجود آمد یعنی ژرمنها درابتدا به شکل سرباز ویا تاجر به درون سرزمینهای امپراطوری می رفتند وآرام آرام به رتبه های بالای نظامی می رسیدند ،منابع تاریخی به ما می گویند که حتی برای برادرانی که پشت دیوارها ی امپراطوری نشسته بودند پیام می فرستادند وآنهارا به داخل امپراطوری می کشیدند ؛دین مسیحیت نیز یکی از علتهای اصلی ورود ژرمنها به امپراطوری بود زیرا دراین زمان از نظر دینی ومذهبی (پاگانیسم )چندگانگی فکری وجود داشت


نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر RSS 
خانه
شناسنامه
پارسی بلاگ
پست الکترونیک

:: کل بازدیدها ::
77189

:: بازدید امروز ::
7

:: بازدید دیروز ::
10

:: فهرست موضوعی یادداشت ها::

جغرافیا[5] . عکس[4] . عکس وفیلم[4] . بیانیه[3] . یاد داشت هایی در باره بیجار[3] . یاد داشت[2] . یاد داشت، یاد داشت هایی در باره بیجار[2] . تاریخ[2] . آموزشی[2] . اجتماعی[2] . نهضت سبز . عکس فیلم . یادداشت هایی درباره بیجار . : یاد داشت، یاد داشت هایی در باره بیجار . یاد داشت هایی در باره بیجار . یاد داشت هایی در باره بیجار تاریخ . یاد داشت هایی درباره بیجار .

:: مطالب قبلی ::

اجتماعی
تاریخ
جغرافیا
بهمن 1387

:: اوقات شرعی ::

:: درباره من ::


:: لینک به وبلاگ ::

عکس ومدل های روز

:: لینک دوستان من ::

سپید سیاه خاکستری
فناوری در خدمت آموزش
نامه تنکا
نه ختیک ئیواره
کورد نیوز
انجمن جامعه شناسی ایران
پایگاه انسان شناسی وفرهنگ
گوگل کوردی
ارتباط با وزیر آ.پ
عکس کتاب
وتمانی
خیلی دور خیلی نزدیک
جلیل صفر بیگی
زبان حال
یکی مثل خودم
دارسیو و کووچه ی گومان
وزارت آموزش وپرورش
ارتباط با وزیر آ.پ
زانیاری فرهنگیان کردستان
خرید خودرو فرهنگیان
کانون صنفی معلمان ایران
سلماس کردستان
ژانی گه ل(عارف نادری)
دیکشنری آنلاین
جامعه ومشارکت(آرش)
کتیبخانه ی کوردی
کتابخانه آرمانی علوم انسانی
شهاب شیخی
انجمن جامعه شناسی دفترکردستان
بیجار گروس

:: لوگوی دوستان من ::


:: اشتراک ::