سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معلم، جامعه شناسی، تاریخ، جغرافیا(تاریخ بیجار )87/12/19 ساعت: 10:35 عصر
 

ارتباط جمعی:

ارتباط غیر مستقیمی که از طریق مطبوعات پرتیراژومخصوصاٌ وسایل ارتباطی نوین همانند رادیووتلویزیون بین گروههای وسیع انسانی ایجاد می گرددارتباط توده ای یا جمعی نامیده می شود

بقیه در ادامه

                                                                             

این نوع ارتباط بین هزاران ومیلیونها نفراز افرادناآشناییکه در شهرها وکشورهای گوناگونبه صورت گروههای انبوه زندگی می کنندپدید می اید البته بایددرنظرداشت ارتباطی که ازطریق رادیوومخصوصاٌ تلویزیون درجوامع توده واربرقرارمی شوندازیک جهت جنبه مستقیم دارندزیرا بیان گوینده رادیو فوری ومستقیم به گوش شنوندگان می رسد وبینندگان تلویزیون نیز با دیدن افرادبرروی گیرنده خود مانندموارد ارتباط مستقیم پیام دهنده را تماشا می کنندوسخنانش را می شنوند اما نباید فراموش کرد که برخلاف ارتباط مستقیم به معنای اخص آن که رودررو ومتقابل است ارتباط تلویزیونی ورادیویی ارتباطیست یک طرفه ودر جریان آن گوینده وشنونده یانمایش دهنده وبیننده همدیگر را نمی شناسند ونمی توانند نسبت به بیان وگفتار هم عکس العمل مستقیم نشان دهند

مقایسه ارتباطات:

ارتباطات فکری لازمه زندگی اجتماعی است یک گروه انسانی می تواند به هنگام ناچاری از ایجاد رابطه بازرگانی مبادله وکار خریدوفروش با گروههای دیگر صرف نظر کند اما رابطه لفظی مبادله عقاید وافکار ابراز احساسات وخواسته های درونی به یکدیگر انصراف ناپذیراست مبادله فکری پیوند اعضای گروه است که اگر از میان برود دیگرهیچ گونه اشتراکی بین آنان وجود نخواهد داشت ودر نتبجه خود گروه نیز موجودیت نمی یابد ،ارتباط فکری درمیان افرادی که در کنار هم زندگی می کنندمعمولاٌبه طور شخصی ومستقیم ورودررو صورت می گیرد یعنی افراد اجتماع که همدیگر را می شناسند به وسیله گفتگو وبا استفاده از زبانی که دو طرف به آن آشنا هستندبا هم ارتباط برقرار می کننداینگونه ارتباطات در جامعه شناسی ارتباطات اولیه یا مقدماتی نامیده می شوندودربرابر آنها ارتباطات غیر مستقیم وغیر شخصی به ارتباطات ثانویه معروف اند بنابراین مهم ترین خصلت راتباط مستقیم شخصی بودن ودوستانه بودن آن است واین کاملترین وصمیمانه ترین نوع ارتباط فکری انسان است با وجود این ارتباط مستقیم از لحاظ وسعت زمانی ومکانی بسیار محدود است اینگونه ارتباط از حیث مکان محدود وموکول به آن است که یک نوع رابطه فیزیکی مانندلبخند ،نگاه ،حرکات دست وبه ویژه گفتگو بین دو طرف برقرارشودوچون طرزنگاه لبخند وحرکات صورت یا دست فقط از نزدیک قابل رؤیتند تنها افرادی که در کنار هم ایستاده اند می توانند اینگونه با هم ارتباط برقرار کنند ارتباط لفظی وگفت وگوی دو یا چند نیز با توجه به محدودیت حوضه گسترش صوت به طورعادی در محل ملاقات افراد یا حداکثر در میدان کوچکی کخ گروهی از افراد برای استماع یک سخنرانی اجتماع می کنند امکان پذیر است از طرف دیگر ارتباط مستقیم از حیث زبانی هم محدودیت فراوان دارد زیرا گفت وگوهایی که بین دو یا چند نفر صورت می گیرند یا سخنرانیهای که برای گروه کوچکی ایراد می شوند فقط برای همان افراد حتضر در گفت وگو وسخنرانی یا افرادی که مطالب برای آنان بازگو می گرددقابل استفاده اند وچون وسیله ای برای ضبط ونگهداری آنها موجود نیست به محض آنکه افراد مذکور از میان می روند وتماس مستقیم بین دو نسل از اعضای یک گروه قطع می شودوپیوند اجتماعی آنان متزلزل می گرددبه علاوه باید در نظر داشت که ارتباط مستقیم بسیار فرار است ودر آن امکان ضبط گفت وگوها وپیام ها به طور کامل وجود ندارد وآنچه سینه به سینه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود جنبه های عینی وواقعی خود را از دست می دهد البته در طول زمان راه حلهای تجربی گوناگونی برای پوشاندن نقایص این ارتباطات یافت شده اند که مانع پاره شدن رشته های پیوند اجتماعی شده اند توسعه مکانی مبادلات فکری با پیدایش شایعه یعنی دهان به دهان گشتن اخبار اولیه امکان پذیر گردیده است واز لحاظ زمانی نیز افسانه ها ورسوم اجتماعی سبب ادامه ارتباطات وحیات جوامع شده اند درارتباطات غیرمستقیم وغیرشخصی،خصوصاٌ در ارتباطات جمعی مهمترین خصلت ارتباط مستقیم که رودررو بودن وصمیمانه بودن آن است وجود ندارد در عوض دراین نوع ارتباط نقایص محدودیت مکانی وزمانی به کلی مرتفع می شوند زیرا به دنبال پیدایی خط واختراع چاپ وپس از ایجاد وسایل مخابراتی،تلگراف،تلفن،بی سیم،روزنامه ها ومجلات ،پخش برنامه های رادیویی وتلویزیونی وفیلمهای سینمایی ازیک طرف تمام امکانات لازم برای انتقال پیامها بین همه افراد انسانی درسراسرجهان فراهم گردیدوازسوی دیگرحفظ ودوام پیامها به صورت چاپی یا نواروصفحه در طول زمان امکان پذیرشده است وبه این ترتیب خطرتغییرو تحریف پیامها که با انتقال سینه به سینه پدید می آمد نیزازمیان رفته است بنابراین تحول وضع وسایل ارتباطی وچگونگی ارتباط انسانی اهمیت فراوان داردوبه همین سبب آشنایی با این وسایل ضرورت می یابد

 


نوشته شده توسط: علیرضا قاسمی فر RSS 
خانه
شناسنامه
پارسی بلاگ
پست الکترونیک

:: کل بازدیدها ::
69774

:: بازدید امروز ::
20

:: بازدید دیروز ::
14

:: فهرست موضوعی یادداشت ها::

جغرافیا[5] . عکس[4] . عکس وفیلم[4] . بیانیه[3] . یاد داشت هایی در باره بیجار[3] . یاد داشت[2] . یاد داشت، یاد داشت هایی در باره بیجار[2] . تاریخ[2] . آموزشی[2] . اجتماعی[2] . نهضت سبز . عکس فیلم . یادداشت هایی درباره بیجار . : یاد داشت، یاد داشت هایی در باره بیجار . یاد داشت هایی در باره بیجار . یاد داشت هایی در باره بیجار تاریخ . یاد داشت هایی درباره بیجار .

:: مطالب قبلی ::

اجتماعی
تاریخ
جغرافیا
بهمن 1387

:: اوقات شرعی ::

:: درباره من ::


:: لینک به وبلاگ ::

عکس ومدل های روز

:: لینک دوستان من ::

سپید سیاه خاکستری
فناوری در خدمت آموزش
نامه تنکا
نه ختیک ئیواره
کورد نیوز
انجمن جامعه شناسی ایران
پایگاه انسان شناسی وفرهنگ
گوگل کوردی
ارتباط با وزیر آ.پ
عکس کتاب
وتمانی
خیلی دور خیلی نزدیک
جلیل صفر بیگی
زبان حال
یکی مثل خودم
دارسیو و کووچه ی گومان
وزارت آموزش وپرورش
ارتباط با وزیر آ.پ
زانیاری فرهنگیان کردستان
خرید خودرو فرهنگیان
کانون صنفی معلمان ایران
سلماس کردستان
ژانی گه ل(عارف نادری)
دیکشنری آنلاین
جامعه ومشارکت(آرش)
کتیبخانه ی کوردی
کتابخانه آرمانی علوم انسانی
شهاب شیخی
انجمن جامعه شناسی دفترکردستان
بیجار گروس

:: لوگوی دوستان من ::


:: اشتراک ::